Nasza oferta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

- prowadzenie ksiąg rachunkowych podatkowych prowadzenie ewidencji przychodów
- sporządzanie ewidencji (rejestrów) VAT
- sporządzanie deklaracji PIT, CIT, VAT i sprawozdań GUS
- sporządzanie sprawozdań finansowych
- wyprowadzanie zaległości w zakresie wyżej wymienionych czynności
- sporządzanie list płac, Prowadzenie kartotek danych osobowych, płacowych, teczek osobowych
- rozliczanie podatku dochodowego pracowników
- kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
- naliczanie składek i sporządzanie deklaracji ZUS
- sporządzanie dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności przez osoby fizyczne i spółki osobowe
- inne usługi wg potrzeb i życzenia Klienta
- porady i konsultacje podatkowe dla osób fizycznych i prawnych, sporządzanie zeznań rocznych dot. dochodów uzyskanych w kraju i za granicą.
- dojazd do klienta

Kontakt: info@biuro-rachunkowe-alfa.com